Waardevolle boodschap

De lezing van Ankie was een zeer waardevolle aanvulling van onze studiedag. Ankie paste de lezing zo aan dat het paste bij onze school en de ontwikkelingen waar wij mee bezig zijn. Haar pakkende manier van spreken en duidelijke boodschap kwamen bij iedereen binnen. Bedankt!