Nicole Ringeling, De Passie Rotterdam

Een goed georganiseerd en uitvoerbaar mentoraat is voor mij essentieel voor het effectief en efficiënt begeleiden van leerlingen. We hebben nu praktische handvatten om dit concreet in te vullen. En handvatten voor het creëren van een breder draagvlak voor effectiever mentoraat binnen de school. De brainstormsessies maken de training echt de moeite waard, maar het beste vind ik de video’s met uitleg voor leerlingen en ouders.