Ideale handleiding

Op een duidelijke, pedagogisch-verantwoorde manier geeft oud-docente Ankie Remijn tips om het maken van huiswerk voor leerlingen op de middelbare school efficiënter en effectiever te laten verlopen. Zij bouwt haar boek op rond vier basisbegrippen: brein, school, plannen en motivatie. Pas als deze vier in balans zijn, kan er volgens de auteur sprake zijn van een optimaal leerproces. Deze begrippen bespreekt ze uitvoerig aan de hand van sprekende voorbeelden en praktisch bruikbare schema’s, stappenplannen en checklists die in de praktijk van elke schooldag bruikbaar zijn. Dit boek is een ideale handleiding voor leerkrachten die hun leerlingen willen begeleiden bij hun huiswerk en als doel vooropstellen dat leerlingen zo min mogelijk tijd aan hun huiswerk spenderen en toch hoge cijfers halen door een doelmatige aanpak. Daarnaast is het ook bedoeld voor leerlingen zelf. In elk hoofdstuk staat ook een gedeelte voor hen. Het boek is vlot leesbaar en prikkelt leerkrachten en leerlingen op middelbare scholen zelfstandig en gemotiveerd te leren functioneren. Het boek sluit af met een degelijke literatuurlijst.