Connie Kwint, De Passie Rotterdam

Het beste vond ik dat we met elkaar als een team een plan hebben gemaakt en dat daarmee meteen stappen zijn genomen.

We weten van elkaar waar we mee bezig zijn en we pakken het volgens het plan aan. Dat geeft eenduidigheid en ook duidelijkheid voor de leerlingen.

De filmpjes en downloads zijn zeer bruikbaar en toegankelijk voor leerlingen. Hiermee kunnen we ze heel doelgericht en concreet verder helpen.

Heel fijn vond ik de daadkracht van Ankie om de speerpunten goed op de agenda te krijgen. En dat de ouders erbij betrokken worden.

Je hebt en bent echt goud!